Hotline : 08-38150039
Email : vatvnco@gmail.com;vatvnco@yahoo.com
Chuyên dịch vụ kế toán,kê khai thuế, tư vấn tài chính
Văn Bản Pháp Luật
STT Tiêu đề View Download Ngày đăng
1

CV 4238_TCT hướng dẩn các điểm mới TT 130

26-09-2016
2

Thông tư 130 sử đổ bổ sung Thuế GTGT

26-09-2016
3

Thông tư 26/2015/TT-BTC

31-05-2016
4

Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015

31-05-2016
5

Thông tư 96/2015/TT-BTC

31-05-2016
6

Số: 78/2014/TT-BTC

31-05-2016
7

luật kiểm toán

15-10-2015
8

luật kế toán mới

15-10-2015
9

Thông tư 20 thuế TNCN

15-10-2015
10

Luật thuế TNDN

13-08-2015

Văn bản mới

Văn bản mới

Văn bản mới